Vindkraft är ren energi

Vind är kraft. Vi tycker att den här kraften borde utnyttjas, framför allt eftersom kraften från vinden är både utsläppsfri och förnybar.

EPV Vindkraft – en stark inhemsk aktör

EPV Vindkraft grundades 2007 i syfte att förbereda vindkraftsprojekt framför allt i Österbotten. Bolaget ägs till hundra procent av EPV Energi Ab, som i sin tur ägs av en rad inhemska energibolag. Det strategiska målet för hela EPV Energi är att gradvis utveckla koncernens produktion så att den blir utsläppsfri.

Nyheter

Färdiga parker

EPV Vindkraft har flera färdiga vindkraftsparker i drift i Österbotten.

Parker under konstruktion

EPV Vindkraft har flera nya vindkraftsparker i planerings- och byggnadsskedet.

För oss är hållbarhet konkreta åtgärder – inte bara vackra ord

EPV är föregångare inom utsläppssnål och förnybar energi. Hållbara och etiska verksamhetssätt är våra grundförutsättningar.