Vindparken i Maaninka, Kuusamo

Grunduppgifter

Läge

Maaninkaområdet i Kuusamo, 40 km nordväst om Kuusamo centrum vid kommungränsen mellan Kuusamo och Posio (25 km från Ruka)

Storlek

Högst 61 kraftverk à 3–6 MW