Rajavuoren tuulivoimapuisto Laihialla

Perustiedot

Sijainti

Rajavuori Laihialla

Koko

Korkeintaan 18 voimalaa, teholtaan 2-5 MW