Vindparken i Rajavuori, Laihela

Grunduppgifter

Läge

Rajavuori i Laihela

Storlek

Högst 18 kraftverk

Dokumenten

Nyheter om ämnet