EPV Tuulivoima aloittaa Ilmajoen Santavuoren tuulivoimapuiston rakentamisen

EPV Energia Oy on tehnyt investointipäätöksen Ilmajoen Santavuoren tuulivoimapuiston rakentamisesta. Tuulivoimapuiston rakentamisesta vastaa EPV Energian täysin omistama tytäryhtiö EPV Tuulivoima Oy.

Santavuorelle rakennetaan kuusitoista 3,3 MW:n tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu kokonaisteho on 52,8 MW. Niiden vuotuinen sähköntuotanto tulee olemaan yli 150 000 MWh, mikä vastaa noin 10 000 sähkölämmitteisen omakotitalon kuluttamaa sähkön määrää. Turbiinitoimittajaksi on valittu Vestas.

– Kyseessä on EPV Tuulivoiman toinen teollisen mittakaavan tuulivoimapuisto ja ensimmäinen Etelä-Pohjanmaalle rakennettava tämän kokoluokan hanke. Vaasan Torkkolan tuulivoimapuiston rakentaminen on loppusuoralla ja on hienoa, että pääsemme hyödyntämään sieltä saamiamme hyviä kokemuksia myös seuraavassa rakentamisprojektissa, kertoo EPV Tuulivoiman toimitusjohtaja Frans Liski.

– Santavuoren hankkeen myötä EPV Energia -konsernin tuulivoimayhtiöiden vuotuinen tuulivoimatuotanto tulee olemaan jo noin 450 GWh. Tämä hanke on taas yksi merkittävä askel, joka lisää EPV Energian tuottaman uusiutuvan energian määrää. Lisäksi EPV Energia on täysin kotimainen, suomalaisten energiayhtiöiden omistama yritys eli täällä tuotettu puhdas kotimainen energia jää Suomeen ja tuo verotuloja sekä hyvinvointia kuntiin, Liski täsmentää.

EPV Tuulivoima sai Santavuoren tuulivoimapuistoa koskevat lopulliset suunnitelmat valmiiksi alkukeväästä. Rakentamisen mahdollistava osayleiskaava astui voimaan jo aiemmin loppuvuodesta 2012. Hankealueen teiden perusparannustyöt on aloitettu viime syksynä ja Santavuoren tuulivoimapuiston arvioidaan valmistuvan vuoden 2016 syksyyn mennessä.
Lisätietoja:
EPV Tuulivoima Oy, toimitusjohtaja Frans Liski, 050 410 3797