Tuulivoimaloiden osien erikoiskuljetukset Ilmajoen Santavuorelle käynnistyvät

Tuulivoimaloiden osien erikoiskuljetukset Vaasan satamasta Ilmajoen Santavuorelle alkavat viikolla 7. Yksi tuulivoimala vaatii yhteensä 11 erikoiskuljetuskuormaa, joten kaikkien 17 tuulivoimalan kuljettamiseen ajoja kertyy yhteensä 187.

Tuulivoimaloiden osien kuljetukset hoitaa Silvasti Oy. Ennen erikoiskuljetusten lähtöä Silvasti toimittaa liikennetiedotteet Liikennekeskukselle. Tiedot kaikista maan erikoiskuljetuksista näkyvät reaaliaikaisesti verkkosivulla liikennetilanne.liikennevirasto.fi. Erikoiskuljetustiedotteita annetaan myös valtakunnallisilla radiokanavilla.

Pahoittelemme tuulivoimaloiden osien kuljetuksesta johtuvaa väliaikaista liikennemäärän kasvua. Tämän hetkisen arvion mukaan voimalakuljetukset kestävät elokuuhun saakka.

Katso video tuulivoimalan osien erikoiskuljetuksesta: