EPV valitsi turbiinitoimittajaksi markkinajohtaja Vestaksen

Torkkolan 16 tuulivoimalaitosta tulevat maailman johtavalta tuulivoimayhtiöltä, tanskalaiselta Vestakselta. Yhtiö on toimittanut yhteensä yli 52 000 tuulivoimalaa 73 maahan ympäri maailmaa. Vestaksen asentamat voimalat tuottavat kokonaiset 90 miljoonaa MWh sähköä vuodessa, mikä vastaa miljoonien kotitalouksien tarpeita.
– Olemme erittäin iloisia, että EPV päätyi valitsemaan Vestaksen. Yhteistyömme on toiminut hyvin, toteaa Christer Baden Hansen, Vestas Finlandin myyntijohtaja.

Koko paketti Vestakselta

Vestas toimittaa EPV:lle koko tuulivoimalaitoksen, eli tornin, lavat, turbiinin ja konehuoneen. Torkkolassa käytettävät 140 metriä korkeat voimalat ovat teholtaan 3,3 MW. Malli on todettu erittäin hyväksi, ja samantyyppisiä voimalaitoksia käytetään jo monin paikoin Suomessa ja maailmalla. Muun muassa tästä syystä EPV päätyi juuri Vestakseen.
– Tuntuu turvalliselta tietää, että sama turbiinimalli on toiminut hyvin myös aiemmin. Olemme vakuuttuneita, ettemme joudu kohtaamaan ikäviä yllätyksiä, kertoo EPV Tuulivoiman toimitusjohtaja Frans Liski.
Toinen ratkaiseva syy Vestaksen valintaan oli yhtiön mahdollisuus tarjota Torkkolaan tarpeeksi korkeita ja suuria voimaloita.

Kylmä sää häiritsee

Itse voimalaitoksen lisäksi Vestas tarjoaa EPV:lle myös voimalan huollon ja kunnossapidon.
– Olen iloinen, että yhtiöiden välinen yhteistyö toimii niin kitkattomasti. Se on suurissa infrastruktuuriprojekteissa tärkeää, sillä todennäköisesti tulemme olemaan tekemisissä tulevien 20 vuoden aikana, Christer Baden Hansen sanoo.
Baden Hansenin mukaan projektin suurin haaste on ollut sää – erityisesti yöt ovat välillä olleet niin kylmiä, että työ on jouduttu keskeyttämään. Samalla Baden Hansen haluaa kiittää kaikkia seudun asukkaita.
– Ihmiset ovat suhtautuneet kärsivällisesti rakennustyömaan suuriin ja raskaisiin kuljetuksiin, jotka ovat häirinneet liikennettä.

Teksti: Anni Kiviniemi, Mantra Communications
Kuvat: Mikko Havusela