Tiedoksi hankealueen maanomistajille

EPV Tuulivoima on joutunut rajoittamaan hankealueella liikkumista rakennustöiden ajaksi turvallisuussyistä.

Mikäli alueen maanomistajien täytyy esimerkiksi kevättöiden vuoksi päästä liikkumaan alueella rakennustöiden ollessa käynnissä (arkisin klo 7.00-19.00), olkaa yhteydessä työmaapäällikköön Jani Keckmaniin
(puh. 010 505 5056, jani.keckman(at)epv.fi). Pyrimme saamaan tiet liikennöitävään kuntoon ennen kevättöiden alkua, mutta täysin esteetöntä kulkemista alueella emme tässä vaiheessa voi taata.

Työmaapäällikköön voi olla yhteydessä myös siinä tapauksessa, jos koette, että jostain rakennusaikaisesta työstä aiheutuu kohtuutonta haittaa tai haluatte keskustella turvallisuuskysymyksistä.