Tuulivoimapuisto kohoaa omille maille

Torkkolan tuulivoimapuisto on 1 000 hehtaarin kokoinen. Se jakautuu yli 200 palstaan, joilla on noin 130 maanomistajaa. On positiivista ja jopa hieman harvinaista, että alueen kaavoitus ja yhteistyö maanomistajien kanssa on sujunut niin mutkattomasti. Myös vähäkyröläinen Jari Kesti omistaa maata hankealueella Saarensivun kylässä. Hänen metsäänsä kohoaa kaksi tuulivoimalaa, ja pellot sijaitsevat tuulenottoalueella. Miten hänen mielestään yhteispeli EPV:n kanssa on sujunut? – Maanomistajat on huomioitu hyvin, ja alue on otollinen tuulivoimalle myös asutuksen puolesta, Kesti vastaa.

Vuosi oli 2008, kun Torkkolan tuulivoimapuiston suunnitelmista kuului ensimmäisiä huhuja. Kesti otti itse yhteyttä EPV:hen kysyäkseen lisää, ja kuulopuheet osoittautuivat paikkansa pitäviksi. Sen jälkeen yhteydenpito rakennuttajan ja maanomistajien välillä on ollut säännöllistä: infotilaisuuksia, tiedotuskirjeitä ja satoja puheluita. Suunnittelu- ja kaavoitusvaiheet sujuivat lopulta erittäin hyvässä yhteisymmärryksessä.
– Maanomistajien piireissä hankkeen etenemiseen ollaan tyytyväisiä. Jos jokin on joskus ollut epäselvää, se on aina selvitetty, Kesti kertoo.

Vuokrasopimus luo pelisäännöt

Tällä hetkellä Torkkolan metsiä ja peltoja halkovat jo järeät tiet. Kestin metsä on kaadettu, ja tuulivoimaloiden paikalla seisovat kirkkaat merkkikepit. Maanomistaja katselee laajaa hakkuuaukeata. Tuttu maisema on muuttunut nopeasti, ja pian alkavat myös massiiviset perustustyöt. Kesti ei silti murehdi mennyttä, sillä kaikesta on etukäteen yhdessä sovittu. Ja vaikka metsä on matalana, puiden tuotto on omassa taskussa.

EPV ja Torkkolan maanomistajat ovat tehneet vuokrasopimuksen tuulivoimapuiston maista ja tuulenottoalueista. Sopimuksessa käydään läpi kaikki maapalstoihin liittyvät seikat sekä molempien osapuolten vastuut. Teille, voimaloille ja kaapeleille on nimetty omat erilliset korvaushinnat.

Jokaista tuulivoimalaa ympäröi 600 metrin säteellä tuulenottoalue. EPV maksaa korvausta myös sen alueen maista, sillä mahdolliset meluhaitat ja maisemamuutokset koskettavat aina lähinaapureitakin. Kestillä itsellään on tuulenottoalueella peltoa. Kun työmaa on valmis ja turbiinit alkavat pyöriä, pelloilla voi kuitenkin viljellä täysin normaalisti.

Maisema muuttuu, yhteishenki säilyy

Vaikka tuhannen hehtaarin maisema on muuttumassa täydellisesti, seuraukset eivät maanomistajien mielestä ole välttämättä lainkaan huonoja. Kesti on iloinen ja ylpeäkin siitä, että oman kylän tuulivoimapuisto tulee työllistämään suoraan ja välillisesti varmasti satoja ihmisiä. Työmaan valmistuttua maan arvon odotetaan myös jopa kasvavan. – Kun hyviä teitä tulee lisää, se on ehdottomasti myös maanomistajan etu. Metsätöihin on helpompi pääsy, ja puukauppoja on kätevämpi tehdä. Hyvä tie nostaa maan arvoa, Kesti tietää.

Torkkolan teihin on tosiaan panostettu, sillä niiden täytyy kantaa valtavia kuormia ja kestää kovaa liikennettä. Maanomistajat on huomioitu myös teiden rakentamisessa: Koska kevään peltotyöt alkavat jo kuukauden päästä, pelto-osuuksien tiet on tehty ensimmäisenä. Ja jotta maanomistajat pääsevät metsänhoitotöihin, heillä on lupa käyttää alueen yhdystietä. Vaikka rakennusajasta voi koitua hetkellisiä häiriötä, Kesti on tyytyväinen että heitä on kuunneltu, ja työt on suunniteltu toiveiden mukaan. – Pienillä asioilla on iso merkitys. Niistä tämä yhteishenki syntyy.

Teksti ja kuvat: Anni Kiviniemi, Mantra Communications