En vindkraftspark på egen mark

Torkkola vindkraftpark är 1000 hektar stor och den sträcker sig över mer än 200 skiften. Marken ägs av sammanlagt över 130 personer, men planeringen och samarbetet med markägarna har ändå fungerat friktionsfritt. Det här är förstås positivt men också lite ovanligt. Jari Kesti från byn Saarensivu i Lillkyrö är en av dem som äger mark på området. Två kraftverk kommer att resas i hans skog och dessutom har han åkrar på vindupptagningsområdet. Hur tycker då Kesti att samarbetet med EPV fungerat? – Markägarna åsikter har beaktats bra, och området passar utmärkt för vindkraft med tanke på bebyggelsen, svarar Kesti.

Det var år 2008 som det första gången började gå rykten om att en vindkraftspark var under planering i Torkkola. Kesti tog själv kontakt med EPV för att få mer information, och ryktena visade sig stämma. Efter det har kontakten mellan bolaget och markägarna varit regelbunden: infomöten, nyhetsbrev och hundratals telefonsamtal. Planeringen av markanvändningen har förlöpt i bästa samförstånd. – Markägarna är överlag nöjda med hur projektet framskridit. Om något varit oklart så har vi alltid fått det utrett, berättar Kesti.

Jari Kesti

Hyresavtalet gör upp spelreglerna

Just nu anläggs rejäla vägar genom skogarna och åkrarna i Torkkola. På Kestis område har skog avverkats och de ställen där vindkraftverken ska resas har märkts ut med käppar. Kesti blickar ut över området som kalhuggits, men bekymrar sig inte om det som varit, trots att landskapet förändrats snabbt. Allt är överenskommet sen tidigare och ersättningen för de avverkade träden har han i egen ficka.

EPV och markägarna i Torkkola har gjort upp avtal både om området där vindkraftsparkens ligger och om vindupptagningsområdet. I avtalen klargörs alla omständigheter kring marken och båda parternas ansvar utreds. Markägarna får skilda ersättningar för vägar, kablar och själva kraftverken.

Varje kraftverk omges av ett 600 diameter stort vindupptagningsområde, som EPV betalar ersättningen för. Det här beror på att också grannarna påverkas av eventuella olägenheter när det gäller oljud och landskapsbild. Kesti själv har åkrar på den mark som hör till vindupptagningsområdet. När arbetet är klart och turbinerna har börjat snurra så kan man odla på åkrarna i normal ordning.

Kestin palsta

Landskapet förändras, lagandan bibehålls

Trots att området på tusen hektar kommer att förändras totalt, så är följderna inte nödvändigtvis dåliga enligt markägarna. Kesti är både nöjd och stolt över att vindkraftsparken i den egna byn kommer att sysselsätta hundratals människor direkt och indirekt. Efter att arbetet är klart kommer värdet på marken förmodligen att stiga. – Det är definitivt en fördel för markägaren att hit kommer många bra och nya vägar. Vi slipper lättare ut i skogen för att avverka. Bra vägar ökar värdet på marken, säger Kesti.

Det har verkligen satsats på vägarna i Torkkola, eftersom de ska bära enorma lass och klara av tung trafik. Markägarna har beaktats när vägarna byggts: eftersom arbetet på åkrarna inleds redan om en månad så har de vägarna som leder till åkrarna byggts först. Markägarna får också använda förbindelsevägen på området för att ta sig ut i skogen.  Trots att arbetet kan orsaka tillfälliga störningar, så är Kesti nöjd över att markägarna hörts och att deras önskemål beaktats. – Små saker har stor betydelse. Det är så lagandan har byggts upp.

Tie

Text och foto: Anni Kiviniemi, Mantra Communications