EPV Tuulivoima aloittaa Ilmajoella maantien 17317 (Varpahaiskyläntien) perusparantamisen

EPV Tuulivoima Oy aloittaa Ilmajoella maantien 17317 perusparantamisen. Parantamistyö tehdään Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa laaditulla toteuttamissopimuksella. Rakentamistyön tarkoituksena on parantaa maantien rakennetta kestämään Santavuorelle suunniteltavan tuulivoimapuiston edellyttämiä raskaampia kuljetuksia. Perusparannustyöt kestävät noin neljä viikkoa ja työt alkavat arviolta 12.11.2014. Kyseisenä ajanjaksona Varpahaiskyläntie tulee olemaan arkipäivisin osin poikki kantatien 67 ja Postitien välisellä osuudella. Liikenne on pysäytettynä maksimissaan 10 minuutin ajaksi.

Parannustöiden ajaksi liikenteelle on vaihtoehtoinen reitti. Varpahaiskyläntien voi kiertää Postitien, Latvatien ja Santakujan tai Nikkolantien kautta. Liikenteelle tilapäisjärjestelyistä aiheutuva haitta pyritään rajaamaan mahdollisimman pienelle alueelle ja kestoltaan lyhyeksi. Pahoittelemme parannustöiden aiheuttamia haittoja tielläliikkujille.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Sundström Oy Ab.

Yhteyshenkilöt:  
Tomas Cederberg, 040 706 1803, Sundström Oy Ab
Jussi Pajula, 050 599 1917, Ramboll Finland Oy