EPV Tuulivoima rakentaa Pohjanmaan ensimmäisen teollisen mittakaavan tuulivoimapuiston Vaasaan

EPV Energia Oy on tehnyt päätöksen investoida Vaasan Vähäänkyröön rakennettavaan tuulivoimapuistoon. Investoinnin suuruus on noin 100 miljoonaa euroa ja tuulivoimapuiston rakentamisesta vastaa EPV Energian täysin omistama tytäryhtiö EPV Tuulivoima Oy.

Torkkolan alueelle rakennetaan kuusitoista 3,3 MW:n tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu kokonaisteho on 52,8 MW. Tuulivoimalat muodostavat energiantuottokyvyltään yhden Suomen suurimmista tuulivoimapuistoista. Sen vuotuinen sähköntuotanto tulee olemaan noin 150 000 MWh, mikä vastaa lähes 10 000 sähkölämmitteisen omakotitalon kuluttamaa sähkön määrää. Turbiinitoimittajaksi on valittu Vestas.

– On hienoa, että EPV Tuulivoima pääsee kotimaisena toimijana rakentamaan sekä yhtiön että Pohjanmaan ensimmäistä teollisen mittakaavan tuulivoimapuistoa energiateknologian keskittymään Vaasaan. Hanke on alueellisesti erittäin merkittävä, sillä sen rakentamis- ja asennusajan paikallinen työllistävyysvaikutus on arviolta yli 100 henkilötyövuotta, kertoo EPV Tuulivoiman toimitusjohtaja Frans Liski.

– Myönteisen investointipäätöksen saaminen on EPV Energialle jälleen yksi merkittävä askel kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa. Viime vuonna Suomessa tuotettiin tuulivoimalla 777 GWh sähköä. Tämä Vaasaan rakennettava tuulivoimapuisto lisää siis Suomen tuulivoimatuotantoa viidenneksellä, toteaa EPV Energian toimitusjohtaja Rami Vuola.

EPV Tuulivoima sai lainvoimaiset rakennusluvat Torkkolan tuulivoimapuistolle viime toukokuussa. Rakentamisen mahdollistava osayleiskaava astui voimaan tammikuun 2013 lopussa. Tuulivoimapuiston arvioidaan valmistuvan vuoden 2015 kesään mennessä.

 

Lisätietoja:
EPV Tuulivoima Oy, toimitusjohtaja Frans Liski, 050 410 3797
EPV Energia Oy, toimitusjohtaja Rami Vuola, 040 509 0044