Norrskogenin tuulivoimapuisto Närpiössä

Perustiedot

Sijainti

Norrskogen Närpiössä, Nixmossen pohjoispuolella ja Närpiönjoen länsipuolella

Koko

Korkeintaan 28 voimalaa, teholtaan 2-5 MW