Vindparken i Norrskogen, Närpes

Grunduppgifter

Läge

Norrskogen i Närpes, norr om Nixmossen och väster om Närpes å

Storlek

17 kraftverk à 6,0 MW

Kraftverkens totaleffekt

102 MW

Årsproduktion

Ca 300 000 MWh

Vindkraftverkets navhöjd

129 m och 149 m

Rotordiameter

162 m

Står färdig

2023

Utrustningstillverkare

Vestas

Dokumenten

Nyheter om ämnet