EPV Energian kuudes tuulivoimapuisto valmistuu hyvää vauhtia Närpiössä

Tänä keväänä investointipäätöksen saaneen EPV Energian kuudennen tuulivoimapuiston rakennustyöt ovat edenneet suunnitelmien mukaan. Närpiön Norrskogeniin rakennetaan 17 uutta tuulivoimalaa. Parhaillaan puistossa tehdään nyt hyvää vauhtia tuuliturbiinien perustuksia sekä viimeistellään tietöitä ja rakennetaan sähköasemaa. Koko työmaan vahvuus on tällä hetkellä noin 75 henkilöä.

Työt ovat edenneet kohtuullisen haastavasta rakennusalan ja raaka-aineiden markkinatilanteen haasteista ja koronan aiheuttamista poikkeusoloista huolimatta hyvin.

– Olemme onnistuneet etenemään tähän saakka aikataulujen mukaan, vaikka kevään aikana toimintatapoja on hieman mukailtu niin, että korona-aikanakin kaikilla on turvallista olla töissä. Työmaalla on rakennusvaiheessa tärkeä tavata työnjohtoa ja työntekijöitä fyysisesti. Esimerkiksi valvontatyötä on mahdotonta suorittaa ilman fyysistä paikallaoloa, tosin suurin osa siitä tehdään ulkotiloissa ja tämä vähentää riskejä, sanoo EPV Tuulivoiman projektipäällikkö Marko Takala.

Norrskogenin tuulivoimapuisto on kooltaan noin 1 800 hehtaaria. Alue jakautuu noin 400 eri palstaan ja maanomistajia on noin 170. Perusparannettavat ja uudet tiet ovat yhteensä noin 16 kilometriä. Tuulivoimaloiden ja teiden pohjatyössä käytettävä järeämpi kiviaines ja kivimurske saadaan puiston alueella olevalta louhokselta.

– Oma kivilouhos puiston keskellä tuo tehokkuutta ja säästää resursseja. Minimoimme maa-ainesten kuljetukset pitkien etäisyyksien päästä ja raskas liikenne yleisillä teillä on vähäisempää, Takala tarkentaa.

Huolimatta tuuliturbiinin raudoituksen massiivisuudesta, se on millin tarkkaa hommaa. Ankkuripultit, sähkötekniset asennukset ja raudoitukset on tarkistettava ja säädettävä huolellisesti paikoilleen. Määrätyissä raudoituksen vaiheissa tehdään pitkää päivää. Yhden turbiinin pohjaraudoitusta tehdään runsas viikko. Työmaalla työskentelee 3 eri raudoitusporukkaa samanaikaisesti eri perustuksilla.

Sähköaseman pohjatyöt alkavat olla valmiina. Sähköaseman toimittaa Eltel Networks Oy. Sähköaseman maanrakennustöistä vastaa Eltel Networksin aliurakoitsija Simons Infra Oy Närpiöstä. Kuvassa on Annika Ulfvens Simonsilta ja EPV Tuulivoiman Jani Aurell.

– Tänä vuonna on tarkoitus viimeistellä kaikki infratyöt puiston alueella ja ensi keväänä aloitetaan turbiinien pystytys. Tuulivoimapuiston on arvioitu valmistuvan vuonna 2022, toteaa EPV Tuulivoiman työmaapäällikkö Ari-Johan Myllyniemi.

Valmistuessaan puistossa on kaikkiaan 17 tuulivoimalaa. Tuulipuiston vuotuinen tuotto on noin 300 000 megawattituntia sähköä.

Närpiön hanke on markkinaehtoinen tuulivoimainvestointi, joka tehdään ilman yhteiskunnan tukea. Tuulivoimapuiston rakentamisesta vastaa EPV Energian tytäryhtiö EPV Tuulivoima Oy ja turbiinitoimittajaksi on valittu Vestas.

EPV Energia on yksi Suomen suurimmista tuulivoiman tuottajista. Tuulivoima on yhtiölle tärkeä energiantuotantomuoto. Vuonna 2020jo noin 25 % EPV:n energiantuotannosta tuli tuulivoimasta. EPV Tuulivoima Oy:n muut tuulivoimapuistot sijaitsevat Vaasassa, Ilmajoella, Kristiinankaupungissa ja Teuvalla. EPV Energian tytäryhtiö Rajakiiri Oy:llä on lisäksi tuulipuisto Torniossa. EPV Energia on täysin kotimainen, pääosin suomalaisten energiayhtiöiden omistama yritys.

Lisätietoja: EPV Tuulivoima Oy, toimitusjohtaja Frans Liski, p. 010 505 5029