Liikkumisrajoituksia Metsälän puistossa on muutettu

Metsälän tuulivoimapuistossa on tehtyjen siipitarkastusten tulosten perusteella sovittu yhteistyössä laitetoimittaja Vestaksen kanssa, että aikaisemmin ilmoitettu yleinen ja jatkuva-aikainen 300 metrin suojaraja poistetaan ja opasteita muutetaan tämän mukaisesti.

Vaurioista kertyneen tiedon valossa on kuitenkin erityisen tärkeää, että puiston alueella ei saa liikkua ukkosenilman yhteydessä. Ukkosenilmalla tulee välttää liikkumista mielellään koko puistossa tai ainakin vähintään 300 m etäisyydellä kaikista turbiineista. Tämän lisäksi aiemmin vaurioituneiden voimaloiden C4 ja C21 osalta 300 metrin etäisyysraja on edelleen voimassa kokoaikaisena ja tätä lähemmäksi näitä ei tule mennä. Alueella on myös edelleen vartiointia.

Puistossa on myös edelleen nostureihin liittyvää liikennettä ja siiven osia maassa. Näiltä osin kulkua on tilapäisesti rajattu joissain puiston osissa.

Lisätietoja: EPV Tuulivoima Oy, toimitusjohtaja Frans Liski, p. 010 505 5029