Begränsningarna för var man får röra sig i Ömossaparken har ändrats

Utifrån resultaten av rotorbladsgranskningarna i Ömossa vindkraftspark har man tillsammans med utrustningsleverantören Vestas kommit överens om att slopa den tidigare meddelade allmänna skyddsgränsen på 300 meter som gällde dygnet runt, och skyltningarna ändras i enlighet med detta.

I ljuset av de kunskaper vi nu har om skadorna är det emellertid av största vikt att man inte rör sig i parken vid åskväder. Det bästa är att hålla sig borta från parken helt och hållet när det åskar, och om man ändå rör sig där ska man se till att hålla minst 300 meters avstånd till alla turbiner. Utöver ovanstående gäller avståndsgränsen på 300 meter fortfarande dygnet runt för kraftverken C4 och C21, och man bör inte gå närmare dem än så. Området är också fortsättningsvis bevakat.

I parken förekommer också fortfarande trafik i anslutning till lyftkranarna, och det ligger rotorbladsdelar på marken. På grund av detta förekommer ställvis tillfälliga begränsningar i var man får röra sig i parken.

Mer information: EPV Vindkraft Ab, VD Frans Liski, tfn 010 505 5029