Metsälän tuulipuiston tuuliturbiinien lavoissa havaittu vikoja

Syksyllä on Metsälän tuulipuistossa havaittu ongelmia lapojen kanssa, minkä jälkeen on asiaa alettu tutkia välittömästi ja tuuliturbiineja on tarpeen mukaan pysäytetty. Juurisyytutkimukset jatkuvat edelleen ja alustavat korjaavat toimenpiteet on aloitettu.

Tällä hetkellä tuulipuistossa tehtävistä tutkimuksista ja korjauksista ei ole haittaa lähialueen asukkaille. Alueella joudutaan kuitenkin käyttämään mm. nostureita ja liikennettä tuulipuiston alueella saattaa olla korjaustoimenpiteiden ajan normaalia enemmän. Nostureiden siirtoreitit ja asennusalueet on suljettu ulkopuolisilta turvallisuussyistä. Toivomme, että tuulivoimapuistoissa liikkuvat noudattavat varovaisuutta.

Lisätietoja:

Frans Liski, EPV Tuulivoima, toimitusjohtaja, p. 010 505 5029