Fel upptäckta i vindturbinernas rotorblad i Ömossa vindpark

Under hösten upptäcktes problem med rotorbladen i Ömossa vindpark, och efter det började man genast utreda saken och har stoppat vindturbiner där det varit nödvändigt. Rotfelsanalysen pågår fortfarande och preliminära korrigerande åtgärder har inletts.

De undersökningar och reparationer som för närvarande pågår i vindparken medför inga olägenheter för invånarna i närområdet. Arbetet kräver emellertid bl.a. användning av lyftkranar, och trafiken i vindparksområdet kan vara större än normalt medan reparationsåtgärderna pågår. Av säkerhetsskäl har lyftkranarnas transportrutter och installationsområden spärrats av för utomstående. Vi hoppas att alla som rör sig i vindparkerna iakttar försiktighet.

Mer information:

Frans Liski, EPV Vindkraft Ab, verkställande direktör, tfn 010 505 5029