Metsälän tuulivoimapuistossa on toisesta tuuliturbiinista pudonnut vaurioitunut lapa maahan

Metsälän tuulivoimapuistossa Kristiinankaupungissa on eilen sattunut toinen siiven rikkoutuminen, mikä on johtanut sen putoamiseen. Vastaava tapaus on käynyt aiemmin 5.9.2020.

Kummankaan tapahtuman tarkasta syystä tai tapahtumaketjusta ei ole vielä tarkkaa selvyyttä. Tapahtuneen tutkintaa on hidastanut konehuoneen katolle jääneiden rikkoutuneiden osien muodostama putoamisriski. Lähiviikkoina paikalle saadaan nosturi, jonka avulla voimalan konehuoneen katto voidaan puhdistaa putoamisvaarassa olevista kappaleista. Tämän jälkeen tutkinnassa päästään enteenpäin. Vaurioituneiden voimaloiden lisäksi kaikkien puiston voimaloiden siivet tarkastetaan.

Molemmat vaurioituneet voimalat on eristetty turvallisuussyistä tutkimustyön ajaksi. Lisäksi kehotamme ennakoivana turvallisuustoimenpiteenä alueella liikkuvia välttämään liikkumista lähempänä kuin noin 300 metrin etäisyydellä voimaloista. Puiston tiereiteille on lisätty tähän liittyviä varoituskylttejä.

Mahdollisista poikkeavista havainnoista tuulivoimapuistossa voi ilmoittaa ympäri vuorokauden päivystävään valvomonumeroon: p. 050 303 8660

Mediayhteystiedot: Frans Liski, toimitusjohtaja, EPV Tuulivoima Oy, p. 010 505 5029

Aikaisemmin aiheesta tiedotettiin EPV Tuulivoiman sivuilla 7.9.2020

Metsälän tuulivoimapuistossa tuuliturbiinin vaurioitunut osa on pudonnut viikonloppuna tuulivoimalan juurelle

Metsälän tuulivoimapuistossa Kristiinankaupungissa sattui viikonloppuna siiven rikkoutuminen, minkä seurauksena tuuliturbiinin lapa putosi alas tuulivoimalan juurelle. EPV Tuulivoima on yhdessä turbiinitoimittajan kanssa aloittanut selvityksen laiterikon syystä. Vielä ei ole tarkkaa tietoa, miten siiven osa on päässyt irtoamaan.

Vaurioitunut voimala on eristetty tutkimustyön ajaksi ja pyydämme alueella liikkuvia noudattamaan tätä turvallisuussyistä asetettua kulkurajoitusta.

Lisätietoja: Frans Liski, toimitusjohtaja, EPV Tuulivoima Oy, p. 010 505 5029