I Ömossa vindkraftpark har det från en andra vindturbin fallit ned ett skadat rotorblad till marken

I Ömossa vindkraftspark i Kristinestad har det igår inträffat ett andra fall där en vinge gått sönder och fallit ner. Ett likande fall inträffade den 5.9.2020.

Det finns ännu ingen klar information om den exakta orsaken eller händelsekedjan för någondera av händelserna. Undersökningen av vad som hände har bromsats av trasiga delar som lämnat kvar på maskinhusets tak och som riskerar att falla ner. Under de närmaste veckorna kommer en kran till platsen för att får bort de delar på som finns kvar på taket av kraftverkets maskinrum och som riskerar att falla. Efter detta kommer man framåt i utredningen. Utöver de drabbade kraftverken kommer även vingarna på parkens alla andra kraftverk att inspekteras.

De båda skadade kraftverken har isolerats av säkerhetsskäl i väntan på undersökningsarbete. Som proaktiv säkerhetsåtgärd uppmanas dessutom alla som rör sig i området att undvika att röra sig närmare än cirka 300 meter från kraftverken. Längs vägrutterna har varningsskyltar satts upp som varnar om detta.

Eventuella avvikande iakttagelser inom vindkraftparken kan rapporteras till kontrollrummets nummer som är öppet dygnet runt: tfn 050 303 8660

Mediakontakt: Frans Liski, verkställande direktör, EPV Vindkraft Ab, tfn +358 10 505 5029

Tidigare meddelande på EPV Vindkrafts webbsida den 7.9.2020

En skadad del från ett av vindkraftverken i Ömossa har under veckoslutet fallit till foten av kraftverket

I Ömossa vindkraftspark i Kristinestad gick en vinge sönder under helgen, till följd föll rotorbladet från vindturbinen ner till foten av vindkraftverket. EPV Vindkraft har tillsammans med turbinleverantören inlett en utredning om orsaken till skadan på turbinens anordning. Det finns ännu ingen exakt information om hur vingen har sluppit att lossna.

Området kring det skadade kraftverket har avspärrats av för undersökningsarbete och vi ber alla som rör sig i närheten av området följa denna avspärrning av säkerhetsskäl.

Mer information: Frans Liski, verkställande direktör, EPV Vindkraft Ab, tel. 010 505 5029