Tilannetietoa Metsälän tuulivoimapuistossa tapahtuneista lapavaurioista

EPV Tuulivoiman yhteistyössä laitetoimittajan kanssa tehtävän tutkinnan perusteella voidaan tällä hetkellä päätellä, että molempiin pudonneisiin siipiin on hyvin todennäköisesti iskenyt salama. Salamaniskut tuulivoimaloiden siipiin ovat mahdollisia ja voimaloissa on sitä varten ukkosenjohdatusjärjestelmä. Nyt jatketaan tutkintaa, jossa avoimia kysymyksiä liittyy mm. siihen, miten salamaniskut ovat päässeet aiheuttamaan vaurioita. Selvitämme perusteellisesti, miten ukkosenjohdatusjärjestelmä on toiminut ja mikä on kokonaisuudessaan ollut siipien putoamiseen johtanut tapahtuman kulku.

Metsälän tuulivoimapuistossa siivet ovat tyypiltään erilaiset kuin EPV-konsernin muissa suurissa tuulivoimapuistoissa. Muissa operoimissamme tuulivoimapuistoissa on havaittu salamaniskuja, mutta ei merkkejä vastaavanlaisista ongelmista. EPV:n ensimmäinen tuulivoimapuisto on ollut käynnissä jo vuodesta 2011.

– Haluan korostaa, että tässä vaiheessa esitetyt tiedot ovat vielä alustavia ja on tehtävä vielä paljon lisää tutkimuksia. Koska ymmärrettävästi kahden siiven putoaminen aiheuttaa huolta alueella liikkuvissa ihmisissä, haluamme kuitenkin jakaa tätä alustavaa tietoa jo nyt. Salamaniskujäljet siivissä auttavat kuitenkin meitä jo tässä vaiheessa rajaamaan ongelmaa siten, että se liittyy ukkoseen. Turvallisuuden kannalta on ukkosella muutoinkin tärkeä välttää oleskelua korkeiden rakennelmien läheisyydessä ulkona, kertoo EPV Tuulivoiman toimitusjohtaja Frans Liski.

Vaurioituneet voimalat on eristetty tutkimustyön ajaksi ja pyydämme alueella liikkuvia noudattamaan tätä turvallisuussyistä asetettua kulkurajoitusta. Lisäksi kehotamme edelleen varmuuden vuoksi alueella liikkuvia välttämään oleskelua lähempänä kuin noin 300 metrin etäisyydellä voimaloista. Tuulivoimapuiston tiereiteille on lisätty tähän liittyviä varoituskylttejä. Viimeisimpien tietojen valossa on erityisen tärkeää, ettei puistossa liikuttaisi ukkosenilmalla.

Tapahtuneen tarkasteluun ovat osallistuneet myös viranomaistahot ja heitä pidetään mukana tutkinnan valmistumiseen asti.

Mahdollisista poikkeavista havainnoista tuulivoimapuistossa voi ilmoittaa ympäri vuorokauden päivystävään valvomonumeroon: p. 050 303 8660

Mediayhteystiedot: Frans Liski, toimitusjohtaja, EPV Tuulivoima Oy, p. 010 505 5029