Information om skadorna på rotorbladen i Ömossa vindkraftspark

Baserat på den utredning som EPV Vindkraft utför tillsammans med turbinleveratören har man för närvarande kommit fram till att båda vingarna som fallit ner mycket sannolikt har träffats av blixten. Blixtnedslag på vindkraftsverkens vingar är ett relativt vanligt fenomen och kraftverken har för detta ändamål ett åskledningssystem. Nu fortsätter utredningen, där de flesta öppna frågor berör hur blixtnedslagen har kommit att orsaka skada. Vi utreder huruvida det har funnits brister i åskledningssystemet och hur händelseförloppet varit, vilket i slutändan lett till att vingarna fallit ner.

Vingarna i Ömossas vindkraftspark är av en annorlunda typ än de i EPV koncernens andra stora vindkraftparker. I andra vindkraftsparker som vi opererar har blixtnedslag observerats, men inga tecken på liknande problem. EPVs första vindkraftspark har varit i drift redan från år 2011.

– Jag vill betona att den information som presenteras i detta skede fortfarande är preliminär och mycket mera undersökningar behövs. Förståeligt orsakar två fallna vingar bekymmer hos människor som rör sig i området, vi vill ändå dela denna preliminära information redan i detta skede. Spår av blixtnedslag i vingarna hjälper oss redan vid detta stadie att avgränsa problemet till att vara relaterat till åska. När det gäller säkerhet är det naturligtvis annars också viktigt att utomhus undvika att vara i närheten av höga byggnader, säger Frans Liski, VD för EPV Vindkraft.

De skadade kraftverken avspärrades omedelbart för undersökningsarbetet och vi ber de som rör sig i området att följa denna begränsning av säkerhetsskäl. Dessutom uppmanar vi de som rör sig i området att undvika att röra sig närmare än cirka 300 meter från kraftverken. Varningsskyltar som informerar om detta har lagts upp längs vindkraftparkens vägar. Förutom ovanstående vill vi med tanke på den senaste informationen betona att det är mycket viktigt att inte röra sig i vindparken under åskväder.

Myndigheter har också varit inblandade i granskningen av händelsen och kommer att hållas involverade tills utredningen är klar.

Eventuella avvikande observationer inom vindkraftparken kan rapporteras till kontrollrummets nummer som är öppet dygnet runt: tfn 050 303 8660

Mediakontakt: Frans Liski, verkställande direktör, EPV Vindkraft Ab, tfn +358 10 505 5029