Tuulivoimaloiden osien kuljetukset ja nostot alkavat Metsälässä

Metsälän tuulivoimapuistossa aloitetaan tuulivoimaloiden nostot kesäkuussa, mutta erikoiskuljetukset Vaasan satamasta Metsälään alkavat jo toukokuun loppupuolella. Tuulivoimaloiden osien kuljetukset hoitaa Silvasti Oy.

Kaikkiaan 34 tuulivoimalan osien kuljettamiseen tarvitaan lähes 400 erikoiskuljetusta. Ennen erikoiskuljetusten lähtöä Silvasti toimittaa liikennetiedotteet Liikennekeskukselle. Tiedot kaikista maan erikois-kuljetuksista näkyvät reaaliaikaisesti verkkosivulla: liikennetilanne.liikennevirasto.fi. Erikoiskuljetustiedotteita annetaan myös valtakunnallisilla radiokanavilla.

Huomioittehan, että turvallisuussyistä osa Sandvikintiestä joudutaan tilapäisesti sulkemaan muulta liikenteeltä silloin, kun tieosuuden varrella olevilla voimala-alueilla on kuljetus- tai asennustyöt käynnissä. Tilapäisesti suljettava tieosuus merkitään opastekyltein ja sulun ajaksi järjestetään mahdollisuus käyttää kiertotietä, joten asuin- ja lomakiinteistöille pääsee kulkemaan päivittäin.

Haluamme myös muistuttaa, että turvallisuussyistä ulkopuolisten pääsy hankealueelle on kielletty erikoiskuljetusten ja tuulivoimaloiden asennusten ollessa käynnissä. Asennusalueet tullaan merkitsemään lippusiimoin ja/tai puomein.

Pahoittelemme tuulivoimaloiden osien kuljetuksesta sekä nostoista johtuvaa väliaikaista liikennemäärän kasvua alueella sekä asukkaille ajoittain aiheutuvaa häiriötä.

Kuva: Svenna Martens