Komponenttransporterna och resningen av kraftverken inleds i Ömossa

I Ömossa vindpark börjar vindkraftverken resas i juni, men specialtransporterna från Vasa hamn till Ömossa inleds redan i slutet av maj. Transporterna av kraftverkskomponenterna sköts av Silvasti Oy.

Det behövs närmare 400 specialtransporter för att transportera komponenterna till de sammanlagt 34 vindkraftverken. Innan specialtransporterna avgår skickar Silvasti trafikmeddelanden till Trafikcentralen. Uppgifter om alla specialtransporter i hela landet visas i realtid på liikennetilanne.liikennevirasto.fi. Meddelanden om specialtransporter ges också via de riksomfattande radiokanalerna.

Vänligen observera att det av säkerhetsskäl blir nödvändigt att tillfälligt stänga en del av Sandviksvägen för övrig trafik när transport- eller installationsarbeten pågår i kraftverksområdena vid vägavsnittet. Det vägavsnitt som tillfälligt stängs märks ut med skyltar, och för att man dagligen ska kunna ta sig till och från bostads- och fritidsfastigheterna ordnas möjlighet att använda en omväg medan vägen är avstängd.

Vi vill också påminna om att av säkerhetsskäl är tillträde till projektområdet förbjudet för obehöriga medan specialtransporterna och kraftverksinstallationerna pågår. Installationsområdena kommer att märkas ut med flagglinor och/eller bommar.

Vi beklagar den tillfälliga ökningen av trafiken i området och de tidvisa olägenheterna för invånarna till följd av komponenttransporterna och resningen av kraftverken.

Foto: Svenna Martens