Bygget av EPV Energis sjätte vindkraftspark går snabbt framåt i Närpes

Byggnadsarbetena på EPV Energis sjätte vindkraftspark, som EPV fattade investeringsbeslut om i våras, har fortskridit enligt planerna. I Norrskogen i Närpes byggs 17 nya vindkraftverk. Som bäst gjuter man i rask takt fundamenten för vindturbinerna samt slutför vägarbetena och bygger en elstation. För närvarande arbetar cirka 70 personer på bygget.

Trots utmaningarna på grund av den rätt krävande marknadssituationen i byggbranschen och på råvarumarknaden samt undantagsförhållandena på grund av coronaepidemin har arbetet löpt bra undan.

– Hittills har vi lyckats hålla tidtabellen, även om vi under vårens lopp har anpassat arbetssätten så att det ska vara tryggt för alla att arbeta även i coronatider. I byggnadsskedet är det viktigt att träffa arbetsledningen och de anställda fysiskt på byggarbetsplatsen. Bland annat är det omöjligt att utföra övervakningsarbete utan att vara på plats personligen – visserligen sker arbetet huvudsakligen utomhus vilket minskar riskerna, säger projektchef Marko Takala på EPV Vindkraft.

Vindkraftsparken i Norrskogen har en areal på cirka 1 800 hektar. Området är fördelat på cirka 400 parceller och cirka 170 markägare. Nya vägar byggs och gamla vägar förbättras på sammanlagt cirka 16 kilometer. Grövre stenmaterial och krossad sten som används för vindkraftverken och vägarna kommer från ett stenbrott i parkområdet.

– Ett eget stenbrott mitt i parken ger effektivitet och sparar resurser. Vi minimerar de långväga transporterna av jordmaterial och samtidigt minskar den tunga trafiken på allmänna vägar, förtydligar Takala.

Trots att armeringen för vindturbinen är massiv, är det fråga om millimeterprecision. Ankarbultarna, de eltekniska installationerna och armeringarna måste kontrolleras och justeras noga så att de kommer på rätt plats. I vissa armeringsskeden blir arbetsdagarna långa. Det tar en dryg vecka att göra armeringen för en turbin. På byggarbetsplatsen arbetar 3 armeringsteam samtidigt med olika fundament.

Grundläggningsarbetena för elstationen börjar vara klara. Elstationen levereras av Eltel Networks Ab. Markbyggnadsarbetena för elstationen sköts av Eltel Networks underentreprenör Simons Infra Ab från Närpes. På bilden Annika Ulfvens från Simons och Jani Aurell från EPV Vindkraft.

– I år är det tänkt att slutföra alla infrastrukturarbeten i parken, och nästa vår börjar resningen av turbinerna. Vindkraftsparken beräknas stå färdig 2022, säger EPV Vindkrafts byggplatschef Ari-Johan Myllyniemi.

När vindkraftsparken står färdig består den av totalt 17 vindkraftverk. Vindparkens årsproduktion är cirka 300 000 megawattimmar el.

Projektet i Närpes är en vindkraftsinvestering som görs på marknadsvillkor, utan subventioner från samhället. För byggandet av parken svarar EPV Energis dotterbolag EPV Vindkraft Ab medan Vestas har valts till turbinleverantör.

EPV Energi är en av Finlands största vindkraftsproducenter. Vindkraft är en viktig energiproduktionsform för bolaget. År 2020 kom redan cirka 25 % av EPV:s energiproduktion från vindkraft. EPV Vindkraft Ab:s övriga vindkraftsparker finns i Vasa, Ilmajoki, Kristinestad och Östermark. EPV Energis dotterbolag Rajakiiri Oy har dessutom en vindpark i Torneå. EPV Energi är ett helt och hållet inhemskt bolag som huvudsakligen ägs av finska energibolag.

 

Mer information: EPV Vindkraft Ab, VD Frans Liski, tfn 010 505 5029