EPV Energian viidennen tuulivoimapuiston työt etenevät aikataulussa

Viime vuonna investointipäätöksen saaneen EPV Energian viidennen tuulivoimapuiston rakennustyöt ovat edenneet suunnitelmien mukaan. Teuvan Paskoonharjulle rakennetaan 21 uutta tuulivoimalaa. Parhaillaan puistossa tehdään nyt hyvää vauhtia tuuliturbiinien perustuksia sekä viimeistellään tietöitä ja rakennetaan sähköasemia. Koko työmaan vahvuus on tällä hetkellä noin 80 henkilöä.

Teuvan tuulivoimapuiston toteutusvaihe alkoi jo vuonna 2017. Alueella on jo ennestään kaksi 3,2 MW:n tuulivoimalaa, jotka ovat olleet tuotannossa vuodesta 2018 lähtien. Nyt rakennettavat 21 voimalaa ovat 5,6 MW:n voimaloita.

Työt ovat edenneet koronan aiheuttamista poikkeusoloista huolimatta hyvin.

– Olemme onnistuneet etenemään tähän saakka aikataulujen mukaan, vaikka kevään aikana toimintatapoja on hieman mukailtu niin, että korona-aikanakin kaikilla on turvallista olla töissä. Olemme esimerkiksi lisänneet työmaakonttien määrää. Kaikki palaverit on edelleen pidetty työmaalla kasvotusten, mutta osallistumiseen on järjestetty mahdollisuus myös Teamsin tai Skypen kautta. Työmaalla on rakennusvaiheessa tärkeä tavata työnjohtoa ja työntekijöitä fyysisesti. Esimerkiksi valvontatyötä on mahdotonta suorittaa ilman fyysistä paikallaoloa, tosin suurin osa siitä tehdään ulkotiloissa ja tämä vähentää riskejä, sanoo EPV Tuulivoiman uusien puistojen rakentamisesta vastaava Anssi Koski.

Paskoonharjun tuulivoimapuisto on kooltaan noin 1 500 hehtaaria. Alue jakautuu noin 190 eri palstaan ja maanomistajia on noin 120. Perusparannettavat ja uudet tiet ovat yhteensä noin 20 kilometriä. Tuulivoimaloiden ja teiden pohjatyössä käytettävä järeämpi kiviaines ja kivimurske saadaan puiston alueella olevalta louhokselta.

– Oma kivilouhos puiston keskellä tuo tehokkuutta ja säästää resursseja. Minimoimme maa-ainesten kuljetukset pitkien etäisyyksien päästä ja raskas liikenne yleisillä teillä on vähäisempää, Anssi Koski tarkentaa.

Huolimatta tuuliturbiinin raudoituksen massiivisuudesta, se on millin tarkkaa hommaa. Ankkuripultit, sähkötekniset asennukset ja raudoitukset on tarkistettava ja säädettävä huolellisesti paikoilleen. Määrätyissä raudoituksen vaiheissa tehdään pitkää päivää. Yhden turbiinin pohjaraudoitusta tehdään noin kaksi viikkoa. Raudoitettuja perustuksia on jo valmiina puistossa tällä hetkellä 7 kappaletta. Työmaalla työskentelee 3 eri raudoitusporukkaa samanaikaisesti eri perustuksilla.

Ensimmäinen puiston laajennuksen turbiinin pohja on jo valettu ja se odottaa betonin kovettumista pressun alla. Betoni tehdään tällä kertaa paikan päälle siirretyllä betoniasemalla, jolloin betonin kuljetusmatka ja -aika on minimoitu, sekä laatu että saatavuus kyetään pitämään paremmin hallinnassa.

– Tänä vuonna on tarkoitus viimeistellä kaikki infratyöt puiston alueella ja ensi keväänä aloitetaan turbiinien pystytys. Tuulivoimapuiston on arvioitu valmistuvan vuonna 2022, toteaa Anssi Koski.

Teuvan tuulivoimapuiston toteutusvaihe alkoi jo vuonna 2017. Alueella on jo ennestään kaksi 3,2 MW:n tuulivoimalaa, jotka ovat olleet tuotannossa vuodesta 2018 lähtien. Valmistuessaan puistossa on kaikkiaan 23 tuulivoimalaa. Tuulipuiston vuotuinen tuotto on noin 400 000 megawattituntia sähköä.

Teuvan hanke on markkinaehtoinen tuulivoimainvestointi, joka tehdään ilman yhteiskunnan tukea. Tuulivoimapuiston rakentamisesta vastaa EPV Energian tytäryhtiö EPV Tuulivoima Oy ja turbiinitoimittajaksi on valittu Vestas.

EPV Energia on Suomessa teollisen mittakaavan tuulivoimatuotannon uranuurtaja. Tuulivoima on yhtiölle tärkeä energiantuotantomuoto. Vuonna 2019 jo noin 17,4 % EPV:n energiantuotannosta tuli tuulivoimasta. EPV Tuulivoima Oy:n muut tuulivoimapuistot sijaitsevat Vaasassa, Ilmajoella ja Kristiinankaupungissa. EPV Energian tytäryhtiö Rajakiiri Oy:llä on lisäksi tuulipuisto Torniossa. EPV Energia on täysin kotimainen, pääosin suomalaisten energiayhtiöiden omistama yritys.

Lisätietoja: EPV Tuulivoima Oy, toimitusjohtaja Frans Liski, p. 010 505 5029