Arbetena på EPV Energis femte vindkraftspark fortskrider som planerat

Byggnadsarbetena på EPV Energis femte vindkraftspark, som EPV fattade investeringsbeslut om i fjol, har fortskridit enligt planerna. I Paskoonharju i Östermark (Teuva) byggs 21 nya vindkraftverk. Som bäst gjuter man i rask takt fundamenten för vindturbinerna samt slutför vägarbetena och bygger elstationer. För närvarande arbetar cirka 80 personer på bygget.

Vindkraftsparken i Östermark gick in i genomförandefasen redan 2017. I området finns sedan tidigare två vindkraftverk på 3,2 MW, som har producerat energi sedan 2018. De 21 kraftverk som nu uppförs är på 5,6 MW.

Trots undantagsförhållandena på grund av coronaepidemin har arbetet löpt bra undan.

– Hittills har vi lyckats hålla tidtabellen, även om vi under vårens lopp har anpassat arbetssätten så att det ska vara tryggt för alla att arbeta även i coronatider. Bland annat har vi ökat antalet byggplatscontainrar. Alla möten på byggarbetsplatsen har fortsättningsvis hållits ansikte mot ansikte, men det har också ordnats möjlighet att delta via Teams eller Skype. I byggnadsskedet är det viktigt att träffa arbetsledningen och de anställda fysiskt. Bland annat är det omöjligt att utföra övervakningsarbete utan att vara på plats personligen – visserligen sker arbetet huvudsakligen utomhus vilket minskar riskerna, säger Anssi Koski, som ansvarar för byggandet av EPV Vindkrafts nya parker.

Vindkraftsparken i Paskoonharju har en areal på cirka 1 500 hektar. Området är fördelat på cirka 190 parceller och cirka 120 markägare. Nya vägar byggs och gamla vägar förbättras på sammanlagt 20 kilometer. Grövre stenmaterial och krossad sten som används för vindkraftverken och vägarna kommer från ett stenbrott i parkområdet.

– Ett eget stenbrott mitt i parken är effektivt och resurssparande. Vi minimerar de långväga transporterna av jordmaterial och samtidigt minskar den tunga trafiken på allmänna vägar, förtydligar Anssi Koski.

Trots att armeringen för vindturbinen är massiv, är det fråga om millimeterprecision. Ankarbultarna, de eltekniska installationerna och armeringarna måste kontrolleras och justeras noga så att de kommer på rätt plats. I vissa armeringsskeden blir arbetsdagarna långa. Det tar cirka två veckor att göra armeringen för en turbin. För närvarande är 7 av fundamenten färdigt armerade. På byggarbetsplatsen arbetar 3 armeringsteam samtidigt med olika fundament.

Grunden för den första turbinen i den utvidgade parken är redan gjuten och väntar under en presenning på att betongen ska härda. Den här gången tillverkas betongen på en betongstation som transporterats hit. På så sätt minimeras transportsträckan och -tiden för betongen, samtidigt som man har bättre koll på både kvaliteten och tillgången.

– I år är det tänkt att slutföra alla infrastrukturarbeten i parken, och nästa vår börjar resningen av turbinerna. Vindkraftsparken i Paskoonharju beräknas stå färdig 2022, säger Anssi Koski.

Vindkraftsparken i Östermark gick in i genomförandefasen redan 2017. I området finns sedan tidigare två vindkraftverk på 3,2 MW, som har producerat energi sedan 2018. När vindkraftsparken står färdig består den av totalt 23 vindkraftverk. Vindparkens årsproduktion är cirka 400 000 megawattimmar el.

Projektet i Östermark är en vindkraftsinvestering som görs på marknadsvillkor, utan subventioner från samhället. För byggandet av parken svarar EPV Energis dotterbolag EPV Vindkraft Ab medan Vestas har valts till turbinleverantör.

EPV Energi är en pionjär när det gäller vindkraftsproduktion i industriell skala i Finland. Vindkraft är en viktig energiproduktionsform för bolaget. År 2019 kom redan cirka 17,4 % av EPV:s energiproduktion från vindkraft. EPV Vindkraft Ab:s övriga vindkraftsparker finns i Vasa, Ilmajoki och Kristinestad. EPV Energis dotterbolag Rajakiiri Oy har dessutom en vindpark i Torneå. EPV Energi är ett helt och hållet inhemskt bolag som huvudsakligen ägs av finska energibolag.

Mer information: EPV Vindkraft Ab, VD Frans Liski, tfn 010 505 5029