Miten ja minne tuulivoimapuistoja rakennetaan?

Monet eri asiat ja olosuhteet vaikuttavat siihen, minne tuulivoimapuistot pystytetään. Näitä ovat muun muassa alueen tuulisuus, maankäyttö, luontoarvot, ja etäisyys sähköverkkoon. Yksittäiset tuuliturbiinit rakennetaan aina luonnon elinympäristö ja monimuotoisuus huomioiden. Turbiinit rakennetaan myös riittävän kauas asutuksesta.

Tuulivoimaloiden lopullinen koko ja yksittäisten tuulivoimaloiden sijainti voivat muuttua ympäristövaikutusten arvioinnin ja suunnitteluprosessin aikana. Voimalaitostyypit valitaan muun muassa tuulianalyysien perusteella. Kaikki käyttämämme voimalaitokset edustavat uusinta teknologiaa.