Miten ja minne tuulivoimapuistoja nousee?

Tuulivoimapuistojen sijaintiin vaikuttavat monet eri seikat kuten tuulimittaukset, maankäyttö, luontoarvot ja etäisyys sähköverkkoon. Yksittäiset tuulivoimalat rakennetaan aina riittävän etäälle asutuksesta ja tärkeistä luontokohteista.

Tuulivoimapuistojen lopullinen koko ja yksittäisten voimaloiden paikat voivat vielä muuttua ympäristövaikutusten arvioinnin ja kaavoitusprosessin aikana. Voimalatyypit valitaan muun muassa tuulimittausten perusteella. Kaikki käyttämämme voimalat edustavat uusinta teknologiaa.