Paskoonharjun tuulivoimapuisto Teuvalla

Perustiedot

Sijainti

Kinnasharjun-Paskoonharjun alue Teuvan kunnassa

Koko

Ensimmäisessä vaiheessa alueelle rakennettiin 2 voimalaa. Koko hankealueelle tulee korkeintaan 23 voimalaa, teholtaan 2-5 MW.

Voimaloiden kokonaisteho

6,4 MW

Vuosituotanto:

yli 24 000 MWh

Tuulivoimalan napakorkeus

142 m

Roottorin halkaisija

136 m

Vaiheen 1 valmistumisaika

vuodenvaihde 2017-18

Laitevalmistaja

Vestas