Miljoona kiloa terästä raudoittaa perustuksia

Koska tuulivoimalat pystytetään Torkkolaan loppusyksystä, työmaalla tehdään nyt kiivaasti perustuksia, eli anturoiden raudoitusta ja betonivalua. Urakka ei hiljene kesälläkään, ja välillä töitä tehdään yötä päivää. Joka viikko valmistuvat yhden voimalan perustukset.
– Kun yhtä perustusta valetaan, seuraava on jo raudoituksessa, kertoo Peikko Finlandin projektipäällikkö Kari Tuominen.

Raudoitus toimii suuren betonimäärän tukirunkona. Se vahvistaa anturan rakenteellista lujuutta ja voimien kestoa.
– Tuulivoimala on rakennelma, joka ulottuu 140 metrin korkeuteen. Vaikka tuulee täysillä, perustuksen on pidettävä se pystyssä.

Vaihteleva maasto mutkisti suunnittelua

Lahtelainen Peikko Finland Oy tuottaa Torkkolaan koko raudoituspaketin, eli perustussuunnittelun, komponentit, raudoituksen ja asennuksen. Yhtiö on kokenut tuulivoimapuistojen perustusratkaisujen toimittaja, mutta Torkkola on mittakaavaltaan ainutlaatuinen. Suunnittelu ja asennus vaativat runsaasti työtunteja – ja ennen kaikkea materiaalia.
– Kuudentoista voimalan perustuksiin kuluu jopa miljoona kiloa terästä ja yli kymmenentuhatta kuutiota betonia, Tuominen laskee.

Torkkolan alueen vaihteleva maasto aiheutti perustussuunnittelulle erityisiä haasteita. Voimala-alueiden pohjamittausten mukaan osa pohjamaista oli hyvin ja osa huonosti kantavia. Peikko Finland joutui suunnittelemaan 16 voimalalle yhteensä kolmea erityyppistä perustusta.
– Torkkolassa voimalat seisovat kaikki hyvin vaihtelevilla paikoilla. Kalliopohja tarvitsee pienemmän perustuksen ja pehmeämpi pohja suuremman ja leveämmän.

Perustus on yhteistyön tulos

Kun koko betonikakku on valettu ja voimalan pystytys voi alkaa, prosessissa on ollut mukana useita yhteistyökumppaneita. Turbiinitoimittaja Vestas on antanut mitoitus- ja työohjeet, Wasacon on toiminut perustustöiden pääurakoitsijana, Peikko Finland perustussuunnittelijana sekä raudoitusten asentajana ja Rudus betonitoimittajana.

Teksti: Anni Kiviniemi, Mantra Communications
Kuvat: EPV Tuulivoima Oy