En miljon kilo stål stärker grunderna

Eftersom vindkraftverken i Torkkola ska resas redan i slutet av hösten, så pågår grundarbetena för fullt under hela sommaren. Grundplattorna armeras och betongen gjuts, och emellanåt pågår arbetet dygnet runt. Varje vecka blir grundplattan för ett kraftverk klar.
– Medan vi gjuter en grundplatta håller vi samtidigt redan på med att armera nästa, berättar projektchef Kari Tuominen från Peikko Finland.

Armeringen fungerar som ett stöd för den stora betongmängden, genom att den stärker grundplattans hållbarhet.
– Ett vindkraftverk sträcker sig 140 meter upp i luften. Fast det skulle blåsa för fullt, så måste grundplattan klarar av att hålla kraftverket upprätt.

Raudoitus1

Ändrade planer p.g.a. varierande terräng

Peikko Finland Oy från Lahtis står för hela armeringen i Torkkola, och deras insats omfattar planering av grunden, komponenter, armering och montering. Bolaget har lång erfarenhet av grundarbeten för vindkraftverk, men Torkkola storleksklass är unik. Planeringen och monteringen kräver många arbetstimmar – och framförallt mycket material.
– Det går åt en miljon kilo stål och över tiotusen kubik betong till kraftverkens grunder, räknar Tuominen ut.

Den varierande terrängen i Torkkola har gjort arbetet extra utmanande. Grundundersökningarna visade att vissa delar av terrängen har bra bärkraft medan andra delar har sämre bärkraft. Därför behövde Peikko Finland planera tre olika typer av grundkonstruktioner för kraftverken.
– Kraftverken står på väldigt varierande ställen. Är det berg under så klarar man sig med en mindre grund, medan det behövs en bredare grund om marken är mjuk.

Raudoitus2


Goda grunder genom samarbete

När betongplattorna väl är gjutna och kraftverken kan börja resas, så är det resultatet av en process där många olika parter samarbetet. Turbinleverantörer Vestas har gett mätnings- och arbetsinstruktioner medan Wasacon har fungerat som huvudentreprenör för grundarbetena. Peikko Finland har planerat och monterat grunderna, och för betongleveranserna har Rudus ansvarat.

Raudoitus3

Text: Anni Kiviniemi, Mantra Communications
Foton: EPV Vindkraft Ab