Rakennustyöt ovat jo käynnissä hankealueella

Torkkolan alueella on ryhdytty jo rakennustöihin ja alueen puustoa on harvennettu. Koska maasto on hyvin kivikkoista, joudutaan alueella olevia kiviä myös räjäyttämään.

Parhaillaan tuulivoimapuiston alueella olevia nykyisiä teitä vahvistetaan ja levennetään sekä rakennetaan kokonaan uusia tielinjoja. Tuulivoimapuiston uudet tiet ovat valmistuessaan suurilta osin maanomistajien käytössä. Huomioittehan kuitenkin, että rakennusaikana työmaa-alueella liikkuminen on kielletty turvallisuussyistä työmaa-aikoina eli arkisin kello 7.00–19.00.

Seuraavassa vaiheessa tuulivoimaloiden rakennuspaikoilla aletaan tehdä pohjatöitä. Ensimmäiset betonivalut ja perustustyöt alkavat kesällä. Turbiinit tuodaan alueelle loppusyksystä.

Ensimmäisen vaiheen maanrakennusurakasta vastaa vaasalainen MRP Risberg. Alueen kaapeloinnit hoitaa Ravera, joka kuuluu Vaasan Sähkö -konserniin. Kaksi päämuuntajaa toimittaa Vaasan ABB.