Byggnadsarbeten pågår redan i projektområdet

I Torkkola har byggnadsarbetena redan börjat och trädbeståndet i området har gallrats. Eftersom terrängen är mycket stenig blir det också nödvändigt att spränga stenar i området.

Kuva maastosta

För närvarande förstärker och breddar man de nuvarande vägarna i projektområdet samt bygger helt nya vägsträckningar. När de nya vägarna till vindkraftsparken blir färdiga kan de till stora delar utnyttjas av markägarna. Observera dock att det under byggnadstiden av säkerhetsskäl är förbjudet att röra sig i byggplatsområdet på arbetstid, det vill säga vardagar klockan 7.00–19.00.

I nästa etapp börjar man bygga fundamenten för vindkraftverken. De första betonggjutningarna och fundamentarbetena börjar i sommar. Turbinerna levereras på senhösten.

För markbyggnadsentreprenaden i den första etappen står MRP Risberg från Vasa. Kabelarbetena i området utförs av Ravera som ingår i koncernen Vasa Elektriska. De två huvudtransformatorerna levereras av ABB i Vasa.