Tieteellisen tarkkaa betonivalua

Tuulivoimaloiden perustusten betonivalu on konstikkaampaa kuin äkkiseltään luulisi. Betonin resepti, käsittely, kovettuminen ja lämpötilanhallinta on tarkkaa tiedettä, jossa mikään ei saa mennä pieleen. Materiaalin on myös oltava erityisen lujaa ja sitä on oltava valtavasti. Tämän tietää perustustöiden pääurakoitsija Wasacon, jolle Torkkolan tuulivoimapuiston betonihankinta on yhtiön historian suurin.
– Jokaiseen yksittäiseen anturaan kuluu 650–700 kuutiota betonia, joten kaikkiin 16 perustukseen tarvitaan jopa 11 000 kuutiota. Se tarkoittaa 2 000 autokuormallista, kertoo Wasaconin toimitusjohtaja Jarmo Uutela.

Vuorokauden valu-urakka

Voimaloiden anturoita valetaan pääsääntöisesti yksi viikossa. Kun sääolosuhteet ovat sopivan kuivat ja viileät, alkaa yhden perustuksen 16-tuntinen valu-urakka.
– Yöaikaan kosteus, tuuli ja lämpötila ovat optimaalisia, joten valu aloitetaan usein iltasella. Myös betonitoimittaja Ruduksella on silloin hyvin kapasiteettia, ja kuormatrafiikki on muille teillä liikkujille turvallisempaa liikenteen hiljaisuuden vuoksi, Uutela toteaa.

Betonia valetaan yhteen anturaan 400 neliömetrin mitalta, kaarevaan, hattumaiseen muotoon. Perustus ulottuu kolme metriä maanpinnan alapuolelle. Uutelan mukaan juuri tällaiseen malliin on laskettu optimoitu betonimassa ja raudoitusmäärä.

Betonia ja kemiaa

Koska jokainen antura on niin suuri, valetun betonin lämpötilan hallinta on haastavaa. Kun betoni alkaa kovettua, se alkaa kemiallisena reaktiona myös lämmetä. Wasacon asentaa perustukseen antureita mittaamaan, ettei massa kuumene keskeltä liikaa. Oikealla betonireseptillä ja hyvällä peittelyllä voidaan myös hidastaa lämpenemisreaktiota.
– Ensimmäiset kaksi vuorokautta valun jälkeen ovat kriittisiä. Sen jälkeen reaktio alkaa hidastua ja lämpö hiipua, Uutela kertoo.

Käytettävästä betonista otetaan jo betoniasemalla koelieriöitä, joita puristetaan työmaalla viikon välein. Näin seurataan anturan lujuuden kehittymistä. Kun aikaa on kulunut 90 vuorokautta, lujuus on yleensä riittävä, ja voimalarunko voidaan asentaa.

Paikallisten työllistäjä

Wasacon on yksi niistä paikallisista yrityksistä, joita Torkkolan työmaa työllistää mukavasti. Uutela pitää suururakkaa myös erinomaisena referenssinä tulevaisuuden liiketoiminnalle. Valut kestävät syksyyn saakka, joten yrityksestä on Torkkolassa töissä jatkuvasti 10–20 työntekijää.
– Betoniletkussa on aina 10–12 miestä. Urakka työllistää kahdesta kolmeen betonimestaria, kolmesta neljään teknistä henkilöä ja noin 12 työntekijää perusvuorossa. On tämä meille ainutlaatuisen iso projekti, Uutela toteaa tyytyväisenä.


Teksti: Anni Kiviniemi, Mantra Communications

Kuvat: EPV Tuulivoima Oy