Betonggjutning med vetenskaplig precision

Att gjuta betonggrunden för ett vindkraftverk är mer invecklat än man kanske kunde tro. Det är en hel vetenskap att hålla reda på betongens recept, härdning och temperaturväxling. Dessutom måste materialet vara extra hårt och det går åt enorma mängder av det. Det här vet man på Wasacon, som är huvudentreprenör för grundarbetena i vindkraftsparken i Torkkola. Aldrig förut har bolaget hanterat lika stora mängder betong i ett och samma projekt.
– Det går åt 650-700 kubik betong till varje grundplatta, och räknar man ihop alla 16 kraftverk blir det alltså över 11 000 kubik. I praktiken innebär det över 2000 lastbilsflak, berättar VD Jarmo Uutela på Wasacon.

Perustusten valu

Arbete dygnet runt

Varje vecka gjuts en grundplatta och hela processen tar 16 timmar. För att man ska kunna sätta igång med gjutandet måste vädret vara svalt och torrt.
– På natten är luftfuktigheten, temperaturen och vinden oftast optimala, så vi brukar köra igång på kvällen. Också betongleverantören Rudus har bra med kapacitet den tiden på dygnet och dessutom är det tryggare för resten av trafiken om lastbilarna kör när det inte är så mycket annan trafik, konstaterar Uutela.

Grundplattorna är cirka 400 kvadratmeter stora. De har en välvd och hattliknande form och går tre meter ner i marken. Tack vare formen har man enligt Uutela optimerat betongmassan och armeringen.

Perustusten valu 2

Betongkemi

Eftersom grunderna är så stora är det inte helt lätt att reglera temperaturen under gjutningen. När betongen börjar härda så blir den samtidigt varm på grund av en kemisk reaktion. Därför mäter sensorer att massan inte blir för varm i mitten. Med hjälp av rätt blandning på betongen och med hjälp av att täcka in den kan man göra processen långsammare.
– De två första dygnen är kritiska. Efter det blir reaktionen långsammare och värmen minskar, berättar Uutela.

Av betongen som används tar man provcylindrar redan på betongstationen, och sedan pressas den på plats med en veckas mellanrum. På det sättet kan man följa med hur betongen härdar. Efter 90 dygn är hållfastheten oftast tillräckligt bra, och kraftverkens fundament kan börja monteras.

Perustusten valu 3

Lokal sysselsättare

Wasacon är ett av de många lokala företag som fått stora beställningar tack vare Torkkola vindkraftspark. Enligt Uutela är den jättelika beställningen också en ypperlig referens för företaget i framtiden.  Gjutandet pågår till hösten och 10-20 personer från Wasacon jobbar hela tiden på arbetsplatsen.
– I vår ”betongkedja” finns alltid 10-12 personer. 2-3 betongmästare behövs, 3-4 tekniska experter och 12 personer som utför det praktiska arbetet. Visst är vi otroligt nöjda över att vi fick den här stora beställningen, konstaterar Uutela.

Text: Anni Kiviniemi, Mantra Communications
Foton: EPV Vindkraft Ab