Yksi Suomen energiatehokkaimmista tuulivoimapuistoista

EPV Energia Oy on tehnyt investointipäätöksen Vaasan Vähäänkyröön rakennettavasta tuulivoimapuistosta. Tuulivoimapuisto rakennetaan Merikaarrontien varrella sijaitsevalle Torkkolan alueelle, jonne tulee 16 tuulivoimalaa. Tuulivoimapuiston arvioidaan olevan valmis vuoden 2015 kesään mennessä. Tuulivoimapuiston rakentaa EPV Energian tytäryhtiö EPV Tuulivoima Oy. Investointi on suuruudeltaan noin 100 miljoonaa euroa.

Valmistuessaan Torkkolan tuulivoimapuisto on yksi Suomen suurimmista energiantuottokyvyllä mitattuna. Torkkolan tuulivoimapuiston valmistuminen lisääkin Suomen tuulivoimatuotantoa viidenneksellä. Tuulivoimapuisto tuottaa 150 000 MWh sähköä vuodessa, mikä vastaa lähes 10 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Tuulivoimapuiston pinta-ala on noin 1000 hehtaaria ja se koostuu yli 200 palstasta. Lähin asutus sijaitsee noin 1,6 kilometrin päässä tuulivoimala-alueesta. Alueella on noin 130 maanomistajaa, joista suurimman osan kanssa on tehty vuokrasopimukset turbiinipaikoista ja tuulenottoalueista.