En av Finlands energieffektivaste vindkraftsparker

EPV Energi Ab har fattat ett investeringsbeslut om en vindkraftspark i Lillkyro i Vasa. Vindkraftsparken byggs i Torkkola som ligger vid Merikartvägen och får 16 vindkraftverk. Vindkraftsparken beräknas stå klar till sommaren 2015. Vindkraftsparken uppförs av EPV Energis dotterbolag EPV Vindkraft Ab. Investeringen uppgår till cirka 100 miljoner euro.

Kartta hankealueesta

När vindkraftsparken i Torkkola står färdig är den en av Finlands största när man ser till energiproduktionskapaciteten. Finlands vindkraftsproduktion ökar med en femtedel när vindkraftsparken i Torkkola tas i drift. Vindkraftsparken producerar 150 000 MWh el per år, vilket motsvarar nästan 10 000 eluppvärmda småhus årsförbrukning av el.

Vindkraftsparken har en areal på cirka 1 000 hektar och består av över 200 parceller. Närmaste bebyggelse finns cirka 1,6 kilometer från vindkraftverksområdet. I området finns omkring 130 markägare, och med de flesta av dem har man ingått arrendeavtal om turbinplatser och vindupptagningsområden.