Laaja suomalaistutkimus selvitti: infraääni ei ole tuulivoiman koettujen terveyshaittojen syynä

Tällä viikolla julkistettu, VTT:n tekemä ja Valtioneuvoston tilaama laaja tutkimus osoittaa, että infraääni ei ole tuulivoiman koettujen terveyshaittojen syynä.

Kaksivuotisessa tutkimuksessa selvitettiin, onko tuulivoimaloiden infraäänellä haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen. Tulokset lisäävät tietoa tuulivoimamelun infraäänen luonteesta. Valtioneuvoston yhteisen selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) rahoittaman hankkeen toteuttivat VTT, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Työterveyslaitos (TTL) ja Helsingin yliopisto.

Lue lisää tutkimuksesta ja sen tuloksista: