Bred finsk undersökning utredde: infraljud inte orsaken till upplevda skadliga hälsoeffekter i samband med vindkraft

En bred finsk undersökning som publicerades i denna vecka och som genomförts av VTT på beställning av Statsrådet visar att infraljud inte är orsaken till upplevda skadliga hälsoeffekter i samband med vindkraft.

I den tvååriga undersökningen utredde man om infraljud från vindkraftverk har skadliga hälsoeffekter för människan. Resultaten ger mer kunskap om det infraljud som är en del av bullret från vindkraftverk. Projektet som finansierades av statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) genomfördes av VTT, THL, Arbetshälsoinstitutet och Helsingfors universitet.

Läs mer om undersökningen och dess resultat: