Öjenin tuulivoimalasta Wasa Wind

 

Mervento Oy:n ja EPV Tuulivoima Oy:n yhteinen tuulivoimalahanke Vaasan Öjenissä on edennyt toteuttamisvaiheeseen. Tuulivoimalan omistusta ja käyttöä varten on myös perustettu erillinen osakeyhtiö, Wasa Wind Oy.

Merventon ja EPV Tuulivoiman yhteinen tuulivoimalahanke on saanut tarvittavat rakennusluvat ja työt voimalan sijoituspaikalla Vaasan Öjenissä ovat käynnistyneet. Kesän kuluessa on saatettu päätökseen projektiin liittyvät maanrakennustyöt huoltoteineen sekä kaapelointi ja perustusten valu. Hankkeen seuraava vaihe on tuuliturbiinin pystytys. Turbiinin torni, lavat ja naselli (konehuone) ovat parhaillaan valmistus- ja kokoonpanovaiheessa ja pystytys tapahtuu myöhemmin syksyllä. Tuotantokäyttöön tuulivoimala otetaan vuodenvaihteessa.

Mervento ja EPV Tuulivoima ovat myös sopineet tuulivoimalan omistukseen ja käyttöön liittyvistä yksityiskohdista. Voimalan omistuspohjaa on selkeytetty siirtämällä hanke EPV Tuulivoiman perustamalle Wasa Wind Oy:lle, jonka omistus on siirretty osakekaupalla Mervento Oy:lle. Tuuliturbiinin käyttövastuu on sopimuksen mukaan Merventolla ja EPV hoitaa sähkön toimittamisen markkinoille tasehallintansa kautta.

– Rakennustöiden käynnistyminen on tärkeä askel Merventolle. Wasa Windin tuuliturbiini tulee olemaan tärkeä referenssi, jota voimme hyödyntää sekä markkinoinnissa että koulutuksessa. Koska Wasa Wind toimii yleisten markkinaehtojen mukaan, se tarjoaa meille myös arvokkaan mahdollisuuden tarkastella ja optimoida tuulivoiman tuotantoa asiakkaan näkökulmasta, arvioi Merventon toimitusjohtaja Patrik Holm.

– On hienoa, että tänne Pohjoismaiden suurimpaan energiaklusteriin saadaan ensimmäinen tuulivoimala. Nyt ihmisillä on mahdollisuus tutustua konkreettisemmin tuulivoimaan sekä siihen, miltä teollisen mittakaavan tuuliturbiini näyttää. Olen erittäin tyytyväinen, että Merventon kehittämästä teknologiasta saadaan markkinoille uusi, kilpailukykyinen ja Suomen olosuhteisiin soveltuva tuuliturbiini, toteaa EPV Tuulivoiman toimitusjohtaja Frans Liski.

Projektista tullaan järjestämään syksyn aikana yleisölle avoimia tiedotustilaisuuksia. Tällöin kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus tutustua hankkeeseen ja tuulivoima-alaan.

 

Lisätietoja:
Mervento Oy: Toimitusjohtaja Patrik Holm, 050 3053 803, patrik.holm(at)mervento.com
EPV Tuulivoima Oy: Toimitusjohtaja Frans Liski, 050 4103 797, frans.liski(at)epv.fi