Välkommen att läsa bloggen!

I den här informativa bloggen kan du läsa om hur vindkraftsprojektet i Lillkyro i Vasa fortskrider. Vi uppdaterar bloggen regelbundet 1 – 2 gånger per månad och lägger också ut bildmaterial från projektet.

kylttikuva