Allvarlig arbetsolycka i EPV Vindkrafts under byggnad varande vindpark i Norrskogen

I dag fredag 4.11.2022 på förmiddagen inträffade en allvarlig arbetsolycka i EPV Vindkrafts vindpark i Norrskogen i Närpes. Olyckan inträffade i samband med installationen av den huvudlyftkran som används vid monteringen av vindkraftverket och orsakade en allvarlig byggplatsolycka i vindparken.

En person som var anställd hos en underleverantör till turbinleverantören var i färd med att installera lyftkranen för vindkraftsturbinen när olyckan var framme. Händelseförloppet och orsakerna som ledde till olyckan är än så länge oklara. Myndigheterna utreder saken.

På grund av händelsens natur ges ytterligare information i första hand av myndigheterna.

– Det här är en ytterst allvarlig och beklaglig situation. I det här skedet går våra tankar framför allt till den skadade personen. Vi fokuserar också på att för vår del bistå myndigheterna och övriga intressentgrupper vid den grundliga utredningen av olycksorsaken. När händelsen har analyserats gör vi allt vi kan för att förbättra säkerhetsåtgärderna ytterligare, för att liknande situationer ska kunna undvikas i framtiden, säger VD Frans Liski på EPV Vindkraft.

På EPV Vindkraft Ab:s vägnar Frans Liski, verkställande direktör, tfn 010 505 5029 eller Raimo Wegelius, byggplatschef, tfn 0401841120