Alla vindkraftverken är nu resta i Norrskogen, Närpes

Nu har också det sjuttonde och sista vindkraftverket rests i Norrskogen, Närpes. Den sista komponenten lyftes på plats på torsdagen 17.11.2022.

EPV Vindkraft ägs till hundra procent av EPV Energi Ab. EPV Energi är en pionjär när det gäller vindkraftsproduktion i industriell skala i Finland. EPV:s vindkraftsprogram startade redan 2006. Vindkraft är en viktig energiproduktionsform för bolaget. År 2021 kom redan cirka 23 % av EPV:s energiproduktion från vindkraft.

Vindpark i Närpes är EPV Energis sjätte vindkraftspark och vindparkens årsproduktion är cirka 300 000 megawattimmar el. EPV Energi-koncernens övriga vindparker finns i Vasa, Ilmajoki, Kristinestad, Östermark och Torneå. EPV Energi är ett helt och hållet inhemskt bolag som huvudsakligen ägs av finska energibolag.