Två nya vindkraftsparker under konstruktion

EPV Vindkraft förbereder som bäst nya vindparker i Österbotten och Norra Österbotten.