Vindkraft motsvarande 350
megawatt

EPV Vindkraft driver för tillfället vindkraftsparker i Ilmajoki, Vasa, Teuva och Kristinestad.