Markarbeten vid Norrskogens vindkraftspark fortsätter och förberedande arbeten för resning av vindkraftverken påbörjas

EPV Vindkraft Ab har i början av juni 2021 tagit investeringsbeslut om att bygga Norrskogens vindkraftspark i Närpes med 17 nya vindkraftverk. Förra året blev parkens infrastrukturarbeten och fundament för vindturbinerna färdiga. Färdigställande markarbeten för vägar och kraftverksområden vid Norrskogens vindkraftspark påbörjas 4.4.2022, och kommer att pågå till slutet av juni 2022. Förberedande arbeten för montering av vindkraftverken påbörjas i juni 2022 och vindkraftsparken ska stå klar 2023.

Under markarbetenas gång är den tunga trafiken inom projektområdet omfattande och sprängningsarbeten utförs på området. På grund av detta rekommenderar vi att all extra trafik inom projektområdet undviks, speciellt på vardagar mellan 06.00-19.00. Trafik bör undvikas på Norrskog Skogsväg, som kommer att färdigställas för vindkraftstransporter.

Då vindkraftsverksinstallationerna pågår har utomstående av säkerhetsskäl inte rätt att färdas på eller använda de vägar och områden som EPV Vindkraft har byggt. Vindkraftverksmontörerna kommer av säkerhetsskäl att stänga av vägar i projektområdet och avgränsa installations- och uppställningsområden med flagglinor och/eller bommar på de områden där vindkraftverk monteras.

Vi kommer att meddela när installationen av vindkraftverken är klara och användningen av vägarna återigen är tillåten och säker.

EPV Vindkraft Ab är EPV Energis koncernbolag. EPV Energi är en av Finlands största vindkraftsproducenter. Vindkraft är en viktig energiproduktionsform för bolaget. År 2021 kom redan cirka 23 % av EPV:s energiproduktion från vindkraft. EPV Vindkraft Ab:s övriga vindkraftsparker finns i Vasa, Ilmajoki, Kristinestad, Tornio och Östermark. EPV Energi är ett helt och hållet inhemskt bolag som huvudsakligen ägs av finska energibolag.

Ytterligare information om byggnadsarbetet lämnas av:

  • Byggplatschef Ari-Johan Myllyniemi, 010 505 5080, ari-johan.myllyniemi(at)epv.fi
  • Från och med 1.6.2022: Byggplatschef Raimo Wegelius, 0401841120, raimo.wegelius(at)epv.fi
  • Markanskaffningstekniker Sven Mattas, 010 505 5031, sven.mattas(at)epv.fi

Se video om transport av vindkraftverkskomponenter, från Torkkola år 2015:

Video: Mikko Havusela