Var försiktig när du rör dig i en vindkraftspark på vintern

Det är viktigt att vara försiktig när man rör sig i en vindkraftspark på vintern, eftersom det kan falla ner snö och is från kraftverken. I området har personalen satt upp varningsskyltar och varningsljus som blinkar när isbildning har observerats i kraftverken.

Is kan bildas på både kraftverkskonstruktionerna och rotorbladen när temperaturen ligger kring nollstrecket och luften är fuktig eller om det kommer underkylt regn. Det är särskilt is som bildats på rotorbladen som är problematisk, eftersom den kan slungas utåt. Vid hård vind kan det också falla ner snö från maskinhusets tak, och på rotorbladen kan det framför allt samlas blötsnö.

Vindkraftverken har ett isdetektionssystem. Om systemet reagerar kollar personalen upp läget och stoppar kraftverket vid behov. Vintertid är det ändå viktigt att alltid vara försiktig när man rör sig i kraftverksområdet, och när varningsljuset blinkar ska man hålla sig på så långt avstånd från vindkraftverken som möjligt. Så här års är det också klokt att undvika att parkera bilen i kraftverksområdet.

Eventuella störningar och fel som gäller EPV Vindkrafts vindkraftsparker kan anmälas
på nummer 050 591 8847.