EPV Vindkraft bygger vindkraftspark i Ömossa i Kristinestad

EPV Energi Ab har i dag fattat ett investeringsbeslut om byggande av en vindkraftspark i Ömossa i Kristinestad. För byggandet av vindkraftsparken svarar EPV Energis dotterbolag EPV Vindkraft Ab, som i sin helhet ägs av moderbolaget. I Ömossa byggs 34 vindkraftverk.

– Investeringsbeslutet om vindkraftsparken i Ömossa har också stor regional betydelse, eftersom det handlar om en investering på cirka 200 miljoner euro, säger EPV Vindkrafts VD Frans Liski.

EPV Vindkrafts första vindkraftspark med 16 vindkraftverk i Torkkola i Vasa blev färdig våren 2015. Som bäst bygger bolaget en vindkraftspark med 17 vindkraftverk i Santavuori i Ilmajoki. Parken beräknas stå färdig hösten 2016. Också för vindkraftsparken i Ömossa i Kristinestad har de förberedande arbetena redan inletts och fundamenten gjuts under nästa år. Själva vindkraftverken börjar resas tidigast våren 2017. Vindkraftsparken i Ömossa börjar producera el före utgången av år 2017.
Mer information:
EPV Vindkraft Ab, VD Frans Liski, 050 410 3797