Infrastrukturarbetena i Ömossa vindkraftspark fortskrider planenligt

Vindkraftsparken i Ömossa i Kristinestad har en storlek på cirka 2000 hektar. Området består av cirka 200 parceller med över 100 markägare. Omräknat i idrottsplaner motsvarar områdets storlek 482 idrottsplaner.

Avståndet mellan projektområdets nordligaste och sydligaste punkt är 9,5 km fågelvägen och 13 km landvägen. När byggnadsarbetena pågår tar det över en halv timme att köra sträckan med bil. Totalt byggs cirka 27 km nya vägar i Ömossa. För närvarande är redan 23 km färdigbyggda.

Även om vindkraftverken i Ömossa sätts upp först nästa år är arbetet med att armera och gjuta fundamenten i full gång, samtidigt som två elstationer och en ny kraftledning byggs.

Projektet tar ingen sommarpaus, och tidvis pågår arbetet natt och dag. När ett fundament gjuts pågår redan armeringen av följande. För närvarande jobbar cirka 90 personer med bygget.

Infrastrukturarbetena i projektområdet fortskrider enligt tidsplanen. Av de 34 kraftverksfundamenten i Ömossa har 6 gjutits.

Bilder: StudioSara, Kristinestad